Luật ngoại kiều

 • Làm Visa du lịch, kháng nghị khi bị bác  đơn
 • Làm Visa học tiếng, giữ trẻ và du học
 • Nhập cảnh với lý do kết hôn hay đoàn tụ gia đình
 • Nhập cảnh khi là doanh nhân, thành lập  công ty tại Đức; gíup đỡ luật pháp các doanh nghiệp tại Đức
 • Giấy phép lao động
 • Nhập quốc tịch

Văn phòng luật sư

 • Văn phòng có nhiều luật sư phụ trách các lĩnh vực chuyên môn khác nhau:
  Luật gia đình / Luật Việt Nam
 • Kết hôn giữa người Việt Nam và người Đức tại Đức và Việt Nam
 • Hợp đồng kết hôn theo luật Đức và Việt Nam
 • Ly dị theo luật Đức và Việt, ly dị tại Việt Nam
 • Đoàn tụ gia đình, đón con, xác nhận cha ruột và kháng nghị, tiền nuôi con, tiền nuôi vợ/ chồng theo luật Đức và Việt Nam
 • Nhận con nuôi người Việt Nam
 • Thưà kế theo luật Đức và Việt Nam.

Luật hình sự

 • Luật hình sự về người ngoại quốc:  kết hôn giả, cư trú bất hợp pháp, đưa     người và các lĩnh vực khác về hình sự nói chung
  Hiện nay lĩnh vực chuyên môn của Văn phòng luật sư Bümlein và Cộng sự đã được mở rộng sang thêm Luật dân sự.

Kurfürstendamm 157
D-10709 Berlin
Tel.030/8871180
Fax 030/887118-20
www.buemlein.com

Anwälte

Twitter
Nadejda Bümlein

Anwältin für Ausländerrecht und internationales Privatrecht

Nach meiner Übersiedlung nach Deutschland habe ich zunächst die deutsche Sprache erlernt und anschließend seit dem Jahr 1992 an der Freien Universität Berlin Rechtswissenschaften studiert. Im Rahmen meines Referendariats war ich bei der Ausländerbeauftragten von Berlin tätig und beschäftigte mich bereits vertieft mit dem deutschen Ausländerrecht.

TwitterFacebookXing
Nicole Rinau

Anwältin für Familien- und Sozialrecht

Im  Dezember 1979 in Eberswalde geboren, habe ich im Mai 1999 mein Abitur absolviert und dann Rechtswissenschaften an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) mit Schwerpunkt Kriminologie, Strafrecht, Jugendstrafrecht, Strafvollzug und internationales Strafrecht studiert.