Zasnivanje

Advokatska kancelarija Bümlein osnovana je u septembru 2000. godine. Advokatska kancelarija Bümlein prosirila je se 2002. godine, kad je Advokatica Nadja Bümlein preuzela izabrane dela od referade prava stranaca, porodiènog i kriviènog prava, te posebice kriviènog prava stranaca, za koje je veæ pre bila radila kao suradnica advokata Stancke. Posle toga je ona sa drugim advokatima gradila novi referad za graðansko pravo.

Profil kancelarije

Advokatska kancelarija Bümlein ima internacionalno usmerenje kancelarije. Optimalnu brigu za mandante garantuju i na?i kooperacioni partneri u inostranstvu.

Advokatska kancelarija Bümlein aktualno upo?ljava nekoliko vi?ejeziènih saradnika. Savetodavna delatnost i briga za srpske, bosanske i harvatske mandate odvija se, dakako, na njihovom materinjem jeziku. Primenom savremenih sredstava komunikacije garantovana je nadregionalna briga za mandate.

Advokatska kancelarija Bümlein je specijalizovana za savetodavnu pravnu delatnost i pravno zastupanje pre svega na sledeæim podruèjima:

Pravo stranaca

 • turistièke vize i remonstracija u sluèaju da se odbije njihovo izdavanja;
 • vize za kurs jezika, o per delatnost ili studije;
 • ulazak u zemlju zbog sklapanja braka ili spajanja porodice;
 • ulazak u zemlju kao preduzetnik, zasnivanje preduzetni?tva u Nemaèkoj;
 • pravna briga za srpske/ bosanske/hrvatske firme u Nemackoj

Porodièno pravo

 • sklapanje braka izmeðu Srbi/Bosanaca/Hrvatima i Nemaca u Nemackoj i Srbiji/ Bosni/Hrvatskoj
 • braèni ugovori
 • razvodi braka po nemaèkom i srpskom/bosanskom/hrvatskom pravu, i u Srbiji/Bosni/Hrvatskoj
 • deèji predmeti, utvrðivanje oèinstva i njegovo osporavanje;
 • uzdr?avanje deteta ili supru?nika
 • posvojenje srpske/ bosanske/ hrvatkse dece

Krivièno pravo

 • krivièno pravo stranaca: fiktivni brakovi, ilegalni boravak, krijumèarenje stranaca, kao i op?te krivièno pravo;

Graðansko pravo/Tajlandsko pravo

 • op?te graðansko pravo;
 • privredno pravo;
 • zasnivanje firmi i prenos zemlji?ta.

Na? cilj:

?elje i zadovoljstvo na?ih mandanata su nam, kao modernim uslu?nim delatnicima, uvek na prvom mjestu.

Za Vas uvek imamo vremena!

Personalno struèno i detaljno savetovanje kod nas se podrazumeva.

            Brzo dejstvovanje za nas je uvek na prvom mestu.

            Uvijek se trudimo Va?e pravne sporove rije?iti bez suda i ?to je povoljnije moguæe.

Na?e je radno vreme od ponedeljka do petka

od 9.00 do 19.00 sati

Ugovaranje termina (takoðe i telefonskih termina) na broj telefona:

+4930 / 887118-0   Srpski: 887118- 112

 jugoreno@buema.net

B Ü M L E I N

advokatska kancelarija

Advokatica N. Bümlein* 

ruski, bugarski, srpski/hrvatski           

Kako da doðete do nas

Advokatska kancelarija Bümlein

Kurfürstendamm 157

u blizini podzemne ?eleznice: Adenauerplatz

autobus: M 19, M 29, X 10

** u zajednièkom birou

*** slobodna saradnica

Anwälte

Twitter
Nadejda Bümlein

Anwältin für Ausländerrecht und internationales Privatrecht

Nach meiner Übersiedlung nach Deutschland habe ich zunächst die deutsche Sprache erlernt und anschließend seit dem Jahr 1992 an der Freien Universität Berlin Rechtswissenschaften studiert. Im Rahmen meines Referendariats war ich bei der Ausländerbeauftragten von Berlin tätig und beschäftigte mich bereits vertieft mit dem deutschen Ausländerrecht.

TwitterFacebookXing
Nicole Rinau

Anwältin für Familien- und Sozialrecht

Im  Dezember 1979 in Eberswalde geboren, habe ich im Mai 1999 mein Abitur absolviert und dann Rechtswissenschaften an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) mit Schwerpunkt Kriminologie, Strafrecht, Jugendstrafrecht, Strafvollzug und internationales Strafrecht studiert.