I. Основаване на кантората

Сегашният й собственик - адвокат Надежда Бюмлайн, която говори български език, завършва право в Германия, след което стажува и работи много години при Робърт Щанке. След поемане на бюрото тя развива и разширява неговата дейност в посока на източноевропейското право и обслужване на клиенти от Източна Европа, особено за българи, както и за рускоговорящи и сръбскогововорящи граждани. Във връзка с това са привлечени на работа компетентни адвокати, които гарантират успешното решаване на правовите проблеми на многонационалната клиентела на кантората.

II. Специализация на кантората

Адвокатската кантора «БЮМЛАЙН» е специализирана по:

 • емиграционно-правни въпроси
  • Шенген
  • брак и семейни визи
  • визи за обучение в Германия
  • визи за основаване на фирми в Германия
  • разрешение за работа в Германия
 • криминално право, особено за чужденци в Германия
 • международно семейно право
  • брачни договори при смесени бракове
  • развод при смесени и други бракове на партньори, живеещи в Германия, в своята страна или другаде
  • осиновяване на малолетни и възрастни
  • разрешаване на спорове при попечителство
 • икономическо и гражданско право
  • основаване на предприятия от предприемачи-чужденци
  • оформяне на договори
  • пълно обслужване на чуждестранни бизнесмени, собственици на малки и средни предприятия
  • решаване на възникнали въпроси по трудовото законодателство

III. Обслужване на клиентите и колегиално сътрудничество

Кантората осигурява обслужване на клиентите на съответните езици от Източна Европа : България, Сърбия и Черна гора, Хърватска, Македония, както и държави от бившия Съветски Съюз (Русия, Украйна и др.) и Турция. Бюрото води кореспонденция на немски, руски, български, сръбски и турски език, чрез наличните сътрудници, владеещи посочените езици.

Адвокатска кантора «БЮМЛАЙН» гарантира опазване на тайната при работа и защита на интересите на клиентите в съдебни и несъдебни дела.

Публикации по правни въпроси на адвокати от бюро «БЮМЛАЙН» са поместени в берлински списания.

Кантората си сътрудничи с компетентни юристи както от България (адвокат Екатерина Лазарова от България, София, ул. «Позитано» № 14, ет. 1, стая 1), така и при необходимост от Русия, Украйна, Сърбия , Тайланд, Турция и други. Осъществява се и сътрудничество с данъчни инспектори от Германия.

IV. Информация за контакти

Работно време на бюрото - от понеделник до петък от 9.00 до 20.00 часа

Консултации и справки (включително и по телефона):

0049 30 88 71 18 -114 (на руски език)
0049 30 88 71 18 -112 (на български език)

Адрес на бюрото:

Rechtsanwaltskanzlei BÜMLEIN

Kurfürstendamm 157, 10709 Berlin

с метрото: спирка Adenauerplatz
с автобуси: № 19, M29, X 10 спирка Lehniner Platz

Anwälte

Twitter
Nadejda Bümlein

Anwältin für Ausländerrecht und internationales Privatrecht

Nach meiner Übersiedlung nach Deutschland habe ich zunächst die deutsche Sprache erlernt und anschließend seit dem Jahr 1992 an der Freien Universität Berlin Rechtswissenschaften studiert. Im Rahmen meines Referendariats war ich bei der Ausländerbeauftragten von Berlin tätig und beschäftigte mich bereits vertieft mit dem deutschen Ausländerrecht.

TwitterFacebookXing
Nicole Rinau

Anwältin für Familien- und Sozialrecht

Im  Dezember 1979 in Eberswalde geboren, habe ich im Mai 1999 mein Abitur absolviert und dann Rechtswissenschaften an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) mit Schwerpunkt Kriminologie, Strafrecht, Jugendstrafrecht, Strafvollzug und internationales Strafrecht studiert.